Kastanjegården är en mångkulturell förskola i innerstaden Nordantill i Norrköping. Förskolan ligger centralt och har nära till parker, museer, teatrar och bibliotek. Kastanjegården är en grön flagg förskola med fokus på utomhuspedagogik. Goda kommunikationer ger möjlighet till utflykter.

torsdag 1 mars 2018

Enkätundersökning till alla vårdnadshavare

Dina synpunkter är viktiga!

Under perioden 26 feb-18 mars genomförs en enkätundersökning till alla vårdnadshavare med barn i förskola i Norrköping.

På våra förskolor arbetar vi ständigt mer att utveckla en verksamhet av hög kvalitet. Vi vill ha en verksamhet som är likvärdig, där varje barn möts på bästa sätt. Denna enkät ger oss ett underlag till vårt fortsatta kvalitetsarbete och vi behöver nu din hjälp med att svara på ett antal frågor. Ni kommer att få ta del av svaren när undersökning är klar och om hur vi tänker kring hur vi kan förbättra verksamheten utifrån det som framkommer där.
Ni kommer att få svara på enkäten på förskolan i samband med hämtning/lämning. Enkäten är anonym och presenteras som en samlad rapport till varje förskola.

Tack för din medverkan - det är värdefullt för oss alla!

Med vänlig hälsning
Marie Adnerhill, förskolechef

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar